MINDA BESTARI

   Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA)

MAJLIS AMANAT KPPA TAHUN 2021

UCAPAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

“Untuk tahun baharu 2021, saya ingin menyeru semua penjawat awam terus memperkukuhkan azam, memperteguh iltizam dan memantapkan ikhtiar kita untuk bersama-sama berubah dan mengubah perkhidmatan awam kepada perkhidmatan yang dihormati, disegani, diteladani kerana kepantasan perkhidmatannya, integritinya dan profesionalisme.”


SESI INTERAKSI KPPA BERSAMA PESERTA DPA

UCAPAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

“Menyahut seruan ini, selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, saya menggesa semua pegawai melaksanakan tugas dan tanggungjawab berteraskan 3 prinsip utama iaitu Integrity, Speed dan Profesionalisme.”


Sesi Bersama-sama Peserta Program
DPA INTAN Tahun 2016

UCAPAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

“Bijak berfikir dan sentiasa mengutamakan produktiviti, kreativiti dan inovasi. Inilah insan-insan yang diperlukan perkhidmatan awam. Generasi muda masa ini dicabar untuk mengadaptasikan produktiviti, inovasi dan kreativiti sewaktu berkhidmat nanti.”

YBhg. Dato’ Sri Zainal Rahim Seman
Sesi Bersama-sama Peserta Program DPA INTAN Tahun 2016
13 Feb 2017