DIREKTORI

UNIT DIPLOMA PASCASISWAZAH PENGURUSAN AWAM


Unit Diploma Pascasiswazah Pengurusan Awam (UDPA) berperanan sebagai sebuah pusat kecemerlangan yang bertujuan untuk melahirkan pegawai-pegawai Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik (PTD) baharu yang kompeten dan berdaya saing.

Kursus ini telah direkabentuk serta dibangunkan untuk memperkasa elemen kepimpinan dan jati diri di samping melengkapkan pegawai PTD baharu dengan budaya unggul bagi menghadapi cabaran baharu dalam bentuk permintaan dan ekspektasi yang semakin meningkat daripada rakyat dan pihak berkepentingan.


  • Direktori UDPA Klik Sini