MINDA BESTARI

   Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA)

PERHIMPUNAN KHAS AMANAT DATO’ SRI KPPA 2022 KHAMIS, 17 FEBRUARI 2022

UCAPAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

“……saya ingin mengajak semua penjawat awam untuk bersamasama mencipta sejarah baharu berlandaskan empat fokus utama iaitu: i) PERTAMA : MENYEGAR SEMULA PENJAWAT AWAM; ii) KEDUA: LANDSKAP BAHARU ORGANISASI AWAM iii) KETIGA: PERKHIDMATAN AWAM KALIS MASA HADAPAN (FUTURE PROOF); dan iv) KEEMPAT : BERGERAK BERSAMA KE HADAPAN”